Met welke klachten kunt u bij mij terecht

 • angstklachten,
 • depressieve klachten, 
 • dwangklachten,
 • rouwproblemen,
 • klachten die te maken hebben met onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen uit het heden of verleden,
 • psycho-somatische  klachten, 
 • problemen op het werk, in het gezin, in de relatie,
 • problemen met het ouder worden.
 • problemen met lichamelijke beperkingen

Met welke klachten kan ik u niet helpen

 • alcohol, drugs of andere verslavingsklachten,
 • indien suïcidegedachten of plannen op de voorgrond staan,
 • klachten die vooral het gevolg zijn van ernstig ontregelende persoonlijkheidsproblematiek,
 • psychotische klachten,
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een zeer lange of intensieve (bijvoorbeeld opname) behandeling noodzakelijk is.

De wachtttijd voor intake is op dit moment 10 weken (6 juni 2022).

 

Contact

Bernadette in 't Veen
Julianastraat 38
6741 AV Lunteren
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl