Met welke klachten kunt u bij mij terecht

 • angstklachten,
 • depressieve klachten, 
 • dwangklachten,
 • rouwproblemen,
 • klachten die te maken hebben met onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen uit het heden of verleden,
 • psycho-somatische  klachten, 
 • problemen op het werk, in het gezin, in de relatie,
 • problemen met het ouder worden.
 • problemen met lichamelijke beperkingen

Met welke klachten kan ik u niet helpen

 • alcohol, drugs of andere verslavingsklachten,
 • indien suïcidegedachten of plannen op de voorgrond staan,
 • klachten die vooral het gevolg zijn van ernstig ontregelende persoonlijkheidsproblematiek,
 • psychotische klachten,
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een zeer lange of intensieve (bijvoorbeeld opname) behandeling noodzakelijk is.

De wachttijd voor intake is op dit moment 10 weken ( 1 maart 2023).

 

Contact

Bernadette in 't Veen
Julianastraat 38
6741 AV Lunteren
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl