Aanmelding

U kunt zich bij mij aanmelden, per telefoon of email. In een telefoongesprek bekijk ik dan kort met u of u bij mij aan het goede adres bent en of ik u met uw klachten kan helpen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Na de intake start direct de behandeling. De wachttijd voor de intake ziet u in de rechterkolom. De wachttijd voor intake wordt -indien nodig- direct aangepast in ieder geval elke maand. De wachttijden zijn voor alle zorgverzekeringsmaatschappijen gelijk. Uitzonderingen staan op de pagina ‘kosten’. Bij te lange wachttijden kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Zie ook de mededeling op het einde van deze pagina..

Eerste sessie(s)

In de eerste sessie(s) zal ik met u nagaan wat uw klachten zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand worden gehouden. Daarbij komt ook uw voorgeschiedenis en huidige situatie aan bod en wat u van mij verwacht. Daarna spreken we de behandeldoelen af.
Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de problematiek, uw hulpvraag en de mogelijkheden. Veel behandelingen duren ongeveer 5 á 8 zittingen.
De eerste gesprekken vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. In een later stadium wordt de frequentie meestal minder, zodat de nieuw verworven inzichten aan de dagelijkse praktijk kunnen worden getoetst.
Ik ben opgeleid in de (cognitieve) gedragstherapie en heb affiniteit met Mindfullness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), de werkwijze van Byron Katie (IBSR) en de Oplossings Gerichte Therapie. Ik werk ook met EMDR.

Wat moet u de eerste keer meenemen?

De eerste keer dient u een aantal zaken mee te nemen, zodat uw behandeling door uw ziektekostenverzekering vergoedt wordt:

  • een verwijzing van uw huisarts, waarop vermeld staat dat u naar de Generalistische Basis GGZ verwezen wordt. Op deze verwijzing moet ook de naam van uw huisarts (inclusief AGB-code) en van u staan. Deze verwijzing moet gedateerd zijn vóór het eerste gesprek, ook moet er vermeld staan dat er sprake is van een ’vermoeden van een DSM-stoornis’. >>> voorbeeld verwijsformulier
  • uw ziektekostenverzekeringspasje,
  • een identiteitsbewijs.

Praktische informatie

 • Het praktijkadres is Julianastraat 38 te Lunteren
 • Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
 • U kunt natuurlijk ook mailen.
 • Indien er een spoedeisende situatie is ontstaan kunt u op bovengenoemde tijden contact met mij opnemen. Buiten deze tijden kunt u contact zoeken met uw huisarts.
 • Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Indien dat het geval is of indien u anderszins klachten heeft over of naar aanleiding van de behandeling, dan hoor ik dat graag van u. Samen kunnen we dan kijken of we er uit komen. Indien wij er niet uitkomen, dan kun u een klacht indienen bij de tuchtcommissie voor gezondheids-zorgpsychologen van de BIG of via de klachtenprocedure van de LVVP.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor (kleine) ongevallen of diefstallen in onze praktijkruimtes.
 • Onze werkprocessen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiertoe ook het privacystatement van de praktijk.
 • hier vindt u de folder van de LVVP, waarin veel van bovengenoemde zaken helder staan uitgelegd.
 • indien gewenst en passend in de behandeling kunnen er ook online consulten worden afgesproken.

kwaliteitsstatuut

De manier waarop ik werk staat uitgebreid beschreven in het door het Zorginstituut Nederland verplicht gestelde en goedkeurde kwaliteitsstatuut. U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier downloaden.

Mededeling zorgverzekeraars

De gezamenlijk zorgverzekeraars willen dat wij deze mededeling aan u laten weten: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Ik neem op dit moment helaas geen nieuwe clienten aan (1-4-2024)

 

Contact

Bernadette in 't Veen
Julianastraat 38
6741 AV Lunteren
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl